Trưởng Phòng Kho Vận

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • 1. Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho;
 • 2. Điều phối nhân lực của Ban Kho vận thực hiện các công việc trên đạt hiệu quả cao nhất;
 • 3. Đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty;
 • 4. Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho vận phục vụ tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty;
 • 5. Thực hiện các báo cáo về số lượng hàng xuất, nhập, tồn cho Ban Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • 7. Tổ chức thực hiện việc giao hàng cho khách hàng;
 • 8. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của bên nhà vận chuyển;
 • 9. Tổ chức và chỉ đạo nhân sự thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tại tất cả các miền;
 • 10. Thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản cho Ban Tài chính – Kế toán Công ty.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Chịu trách nhiệm về số lượng nguyên vật liệu, số lượng xuất hàng Kiểm kho định kỳ và lập báo cáo hàng tuần hàng tháng cho Ban Lãnh Đạo.
 • Đảm bảo nguyên vật liệu luôn đủ trong kho.
 • Vui vẻ, tích cực, chủ động trong công việc.

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
 • Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành