Quản Lý Hành Chính Nhân Sự

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo nhu cầu của Công ty.
 • Quản lý hồ sơ lao động, hồ sơ hành chính.
 • Quản lý văn phòng phẩm của Công ty.
 • Quản lý, lập và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chánh nhân sự.
 • Lập các thông báo, quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo yêu cầu của cấp trên và thực hiện các thủ tục liên quan.
 • Xây dựng các Quy định, Quy chế, Chính sách nhân sự cho công ty.
 • Thực hiện công tác chấm công, tính lương, thưởng, theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho nhân viên Công ty.
 • Quản lý và sắp xếp ca làm việc cho nhân sự cửa hàng (theo yêu cầu).
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhân sự nội bộ.
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Trách nhiệm công việc:
 • Chịu trách nhiệm lưu trữ, theo dõi, bảo quản và bảo mật tất cả các hồ sơ liên quan đến phòng hành chánh nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, bảo quản, lập đề xuất mua và phân phát văn phòng phẩm đến các bộ phận, phòng ban.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung trên tất cả các văn bản đã ban hành theo lệnh của cấp trên.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Nữ tuổi từ 28 - 35
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm công tác hành chính nhân sự

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước
 • Thưởng Quý, năm và lương tháng 13.
 • Xét tăng lương 1 năm 1 lần.