Phó Tổng Giám Đốc - Phụ Trách Kinh Doanh

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • Phó Tổng Giám đốc: Giúp Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động công ty với các nhiệm vụ:
 • + Chỉ đạo chung về nghiệp vụ đối với công tác tiếp thị, kinh doanh dịch vụ và sản phẩm của tất cả các đơn vị trong Công ty.
 • + Xây dựng kế hoạch mở rộng, phát triển sản phẩm và dịch vụ của các đơn vị căn cứ theo mục tiêu kinh doanh và dự báo nhu cầu của thị trường.
 • + Bảo vệ và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của các đơn vị nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của các đơn vị.
 • + Tổ chức thực hiện chiến lược tiếp thị - kinh doanh của Công ty trên lĩnh vực thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ.
 • + Tổ chức thực hiện chiến lược chăm sóc khách hàng.
 • + Xây dựng, quản lý và thường xuyên báo cáo giá thành dịch vụ.
 • + Quản lý, xúc tiến và phát triển quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác.
 • + Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và các đối tác của Công ty. Phê duyệt các vấn đề khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền xử lý.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Nam/Nữ từ 30 tuổi trở lên Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế, Kỹ thuật môi trường, Cấp thoát nước… Trên 05 năm kinh nghiệm thực hành ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phát triển bán hàng và giải pháp kinh doanh. Ưu tiên Có kinh nghiệm và kiến thức tốt trong lĩnh vực môi trường, cấp thoát nước Có bằng chứng về các thành công trong việc tiếp cận, đánh giá thị trường, nhận diện được các (phân khúc) khách hàngmục tiêu, có khả năng quản lý và nắm bắt thị trường (ví dụ. xác định được các cơ hội kinh doanh) và thành công trong các thương thảo đối tác/khách hàng (có được/ thắng được các hợp đồng); Có quá trình lịch sử cá nhân tốt trong việc phát triển/ cải cách các ý tưởng bán hàng và tìm kiếm giải pháp hiệu quả đểgiải quyết các vấn đề phức tạp về kinh doanh/ hoặc kỹ thuật. Có kinh nghiệm huấn luyện ( để xây dựng được các nhóm, các bộ phận trong Khối) - Kỹ năng: + Khả năng lãnh đạo giỏi và luôn tập trung vào mục tiêu, tích cực và có động cơ cao trong việc hoàn thiện, phát triển bản thân.
 • + Khả năng lãnh đạo, dẫn dăt nhiều nhóm công tác khác nhau như kỹ thuật, tiếp thị - Marketing và triển khai thực hiện thương mại hóa…
 •  

Lợi ích & Trách nhiệm

 • -  Thu nhập: Cạnh tranh và xứng đáng với năng lực làm việc; Có thách thức theo hiệu quả công việc được giao.
 • Được hưởng những chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội . . . . theo bộ luật lao động và các phúc lợi theo quy định của Công ty sau khi ký kết HĐLĐ;.
 • Khen thưởng: thưởng doanh số, thưởng sáng kiến, thưởng đột xuất, thưởng năm/ quý, thưởng lễ, tết (30/04, 2/09, . . . )
 • Mừng sinh nhật tháng/quý. Các hoạt động vui chơi, văn nghệ: quốc tế phụ nữ, quốc tế thiếu nhi, ….