Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • Làm chứng từ xuất nhập khẩu và theo dõi tiến độ xuất - nhập hàng
  • Theo dõi số liệu hợp đồng gia công và làm báo cáo
  • Hỗ trợ các công tác hành chính văn phòng khác

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm làm chứng từ xuất nhập khẩu
  • có khả năng giao tiếng bằng tiếng anh cơ bản
  • Có kiến thức và am hiểu về kế toán là lợi thế

Lợi ích & Trách nhiệm

  • Phỏng vấn và nhận việc ngay
  • Có đầy đủ chề độ bảo hiểm
  • Có cơ hội trao dồi ngoại ngữ
  • Lương thỏa đáng, theo năng lực làm việc


Tuyển dụng khác của công ty