Nhân Viên Quản Lý - Duy Tu Hạ Tầng

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • Đọc bản vẽ và thi công theo bản vẽ
 • Thực hiện các công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo quản tài sản, cảnh Khu Xử lý, tổ chức duy tu bảo trì sửa chữa các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch
 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và hệ thống điện, nước và các thiết bị PCCC
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan khi được phân công của cấp trên

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Làm việc tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
 • Biết đọc bản vẽ kỹ thuật và thi công theo bản vẽ
 • Hiểu và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn hóa chất và phòng chống cháy nổ của Công ty
 • Biết sử dụng các phương tiện, dụng cụ Phòng chống cháy nổ trong các tình huống/sự cố khẩn cấp xảy ra trong quá trình vận hành
 • Hiểu và áp dụng đúng Luật môi trường và các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất thải
 • Biết lập kế hoạch và triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của luật lao động và ưu đãi của công ty
 • Tham quan du lịch hằng năm
 • Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng
 • Tham gia BHXH, phép năm, khám sức khỏe theo quy định
 • Thưởng lễ, tết, sinh nhật công ty...