Nhân Viên QC Hành Chính

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • Kiểm hàng tại các nhà gia công, nhà cung cấp của công ty.
  • Làm các báo cáo liên quan.
  • Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm QC 6 tháng trở lên.
  • Biết sử dụng máy vi tính.
  • Có thể di chuyển giữa các nhà gia công, nhà cung cấp.
  • Có phương tiện di chuyển.
  • Làm giờ hành chính

Lợi ích & Trách nhiệm

  • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
  • Phụ cấp nhà trọ, xăng, con nhỏ dưới 6 tuổi,....