Nhân Viên Phụ Kho Thành Phẩm

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 •       Thực hiện sắp xếp, bảo quản và xuất - nhập hàng hóa theo quy định.
 •       Thực hiện theo đúng quy định về hướng dẫn lưu kho, sắp xếp, bảo quản hàng hóa.
 •       Thực hiện công việc sắp xếp – soạn các loại sản phẩm theo đúng yêu cầu về số lượng, chủng loại phục vụ việc nhập hàng từ nhà máy và xuất hàng sang kho thương mại, đảm bảo yêu cầu về thời gian giao và nhận hàng hóa.
 •       Thực hiện việc vệ sinh đảm bảo an toàn cháy nổ cũng như hàng hóa trong kho.
 •       Thực hiện tuân thủ kỷ luật, nội quy của công ty, chỉ đạo của cấp trên.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • + Nam, tuổi từ 18 đến 30
 • + Cần cù, chịu khó, có sức khỏe tốt
 • + Chấp hành tốt kỷ luật, nội quy công ty
 • + Làm việc giờ hành chính

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Có cơm ăn tại công ty
 • Bảo hiểm đầy đủ
 • Đào tạo nghiệp vụ
 • Làm việc lâu dài