Nhân Viên Nhập Dử Liệu Tại Nhà

  • account_balance Công ty: woh247
  • Ngành - nghề: Lao động phổ thông
  •   Nơi làm việc: TP. HCM
  • Tính chất công việc: Bán thời gian
  • Yêu cầu kinh nghiệm:
  • Mức lương: đăng nhập để xem
https://jobsvina.com

Mô tả công việc

Công việc chọn giải quyết dử liệu hình ảnh từ phần mềm đưa xuống, làm trên máy vi tính hoặc điện thoại của bạn, không ràng buộc thời gian rảnh lúc nào thì làm, có thể làm tại nhà hoặc bất cử đâu có internet kết nối với máy vi tính hoặc điện thoại. Đăng ký làm việc kiếm tiền trên website: https://www.woh247.com

Kinh nghiệm & Yêu cầu

Có kiếm thức cơ bản về sử dụng internet, có máy vi tinh hoặc điện thoại.

Có tốc độ đánh máy nhanh và chút vốn tiếng anh là một lợi thế.

Kiên trì xiệng năng trong công việc.

Lợi ích & Trách nhiệm

Lương theo sản lượng.

Làm đạt yêu cầu sẻ được thưởng thêm %