Nhân Viên Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • FISHERIES RESEARCHER FOR FISHERIES/ NHÂN
 • VIÊN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Position Title/ Chức vụ: Farmer Certification Officer/ Nhân viên Chứng nhận vùng nuôi.
 • Department/ Bộ phận : Sustainable Development/ Bộ phận Phát triển bền vững
 • Location/ Nơi làm việc: Phat Tien Seafood Company Limited - My Hiep Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
 • Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Indirect / Gián tiếp.
 • REPORT TO/ BÁO CÁO CHO:                 
 • Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Director of Sustainable Development/ Giám đốc Phát triển bền vững.
 • Director of Sustainable Development/ Báo cáo gián tiếp cho: General manager/ Tổng giám đốc.
 • List Primary Responsibilities/ Accountabilities/ Các trách nhiệm chính:
 • 1. Maintain the documenting process and maintain the records of the area fully compliant with current international standards, customer standards and industry regulations/ Lưu giữ quy trình tài liệu và duy trì hồ sơ vùng nuôi đầy đủ, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đang áp dụng, tiêu chuẩn khách hàng và quy định ngành;
 • 2. Coordinate the training of staff and workers in farming areas on special topics as required by the periodical quality management program/ Phối hợp đào tạo nhân viên, công nhân vùng nuôi về các chuyên đề theo yêu cầu chương trình quản lý chất lượng nuôi định kỳ;
 • 3. Guide, maintain the monitoring of farming areas are operating according to current standards/ Hướng dẫn, duy trì việc giám sát vùng nuôi được vận hành theo các tiêu chuẩn đang áp dụng;
 • 4. Participate in periodical internal reviews/ Tham gia đánh giá nội bộ định kỳ ;
 • 5. Participate in the inspection of the breeding areas of the company/ Tham gia kiểm tra đánh giá các vùng nuôi của công ty;
 • 6. To aggregate data and related information for customers, functional agencies and related units/ Tổng hợp số liệu, thông tin liên quan cho khách hàng, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan;
 • 7. Perform other related tasks as assigned by the Direct Manager or the Board of Directors/ Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • EXPERIENCE/ SKILLS/ EDUCATION REQUIREMENTS/ CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA
 • EDUCATION/ BẰNG CẤP:
 • 1. Graduated in aquaculture, aquatic pathology or equivalent/ Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc các văn bằng tương đương;
 • 2. Have good health, team spirit, work under pressure/ Có sức khỏe, tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc;
 • 3. Organizing, arranging and developing plans to perform assigned tasks/ Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
 • 4. Use computer proficiency (excel software)/ Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel);
 • 5. Experienced, Good interpersonal skills, Speaking and writing Vietnamese well, English is an advantage/ Có kinh nghiệm, Có kỹ năng giao tiếp tốt, Nói và viết tiếng Việt tốt, biết tiếng Anh là một lợi thế;
 • 6. Diligent, eager to learn and have improved mind/ Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến;
 • 7. Have good health/ Có sức khỏe tốt.

Lợi ích & Trách nhiệm

 • THE REGIME, SUPPORT, ALLOWANCES AND BENEFITS OF BENEFITS/ CÁC CHẾ ĐỘ, HỖ TRỢ, PHỤ CẤP VÀ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 • 1. Accommodation support for remote staff/ Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa;
 • 2. Support meals/ Hỗ trợ bữa ăn;
 • 3. To be rewarded on the occasion of Tet holidays in accordance with the provisions of the State Labor Law and other regulations as prescribed by the company/ Được thưởng vào các dịp lễ tết theo đúng quy định của luật lao động Nhà nước và các chế độ khác theo quy định của công ty;
 • 4. Hard wage/ Lương cứng;
 • 5. Be trained on company products and soft skills/ Được đào tạo về sản phẩm công ty và các kỹ năng mềm;
 • 6. Benefit from the regulations of the State (social insurance, health insurance) in addition to enjoy the company's own benefits such as vacation, travel, 13 month salary . . . / Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT) ngoài ra được hưởng thêm các phúc lợi riêng của công ty như nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13. . . ;
 • 7. Be in a dynamic, friendly environment with high support from colleagues and management/ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý;
 • 8. Opportunities for promotion in many positions in the company/ Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí trong công ty;
 • 9. Be provided with sufficient knowledge, materials to start the work/ Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu để bắt đầu công việc.
 • PROCESS OF SUBMITTING PAPERWORK/ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
 • I. Profile includes/ Hồ sơ bao gồm:
 • 1. Job application/ Đơn xin việc;
 • 2. Curriculum vitae/ Sơ yếu lý lịch;
 • 3. Identity card, household registration book (notarized photo)/ Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (photo công chứng);
 • 4. 4 photos 3x4/ 4 ảnh 3x4;
 • 5. The CV describes the process of study and work/ CV mô tả quá trình học tập và làm việc;
 • 6. Professional qualifications and other relevant qualifications/ Bằng chuyên môn và các bằng cấp liên quan khác.
 • II. Process of submitting paperwork/ Hình thức nộp hồ sơ:
 • 1. Please send your CV and application directly to Phat Tien Seafood Co. , Ltd Address: No. 642 Pham Huu Lau Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Ứng viên gửi CV và hồ sơ trực tiếp về Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến địa chỉ: Số 642, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam;
 • 2.  Gmail: phamhoaiphong. dongthap@gmail. com