Nhân Viên Kỹ Thuật

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • Vận hành máy.
  • Lên khuôn máy ép nhựa.
  • Chỉnh sửa máy ép nhựa.
  • Sửa chữa máy ép nhựa.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm trong việc vận hành, lên khuôn, chỉnh sửa máy ép nhựa.
  • Có sức khỏe tốt để hoàn thành công việc.
  • Chịu áp lực cao.

Lợi ích & Trách nhiệm

  • Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo qui định
  • Tăng lương, thưởng theo qui định công ty.
  • Môi trường làm việc thân thiện, năng động