Nam Lao Động Phổ Thông

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • gia công nhám bóng khung kim loại ngành nội thất
  • chưa kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • hàn, nhám , đánh bóng khung kim loại

Lợi ích & Trách nhiệm

  • tham gia bảo hiểm và chế độ đầy đủ sau 2 tháng thử việc


Tuyển dụng khác của công ty