Lập trình viên PHP

https://jobsvina.com

Lợi ích & Trách nhiệm

Công việc cụ thể liên quan đến

- HTML/CSS

- Javascript

- PHP/MySQL

- Magento

- Support khách hàng, hỗ trợ fix bugs

- Xây dựng app SimiCart từ phía server

- Duy trì, bảo đảm cho SimiCart Building Dashboard

Yêu cầu:

- Kiến thức toán tốt

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về Magento

- Chấp nhận Fresher, Internship, Part-time