Lập trình viên php fullstack

 • account_balance Công ty: Ebuynow
 • Ngành - nghề: IT - Phần mềm
 •   Nơi làm việc: TP. HCM
 • Tính chất công việc: Toàn thời gian
 • Yêu cầu kinh nghiệm: 6 năm
 • Mức lương: đăng nhập để xem
https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • Làm việc với Magento 1 platform PHP về thương mại điện tử
 • Làm việc với RestAPI và graphQL (2 chuẩn API phổ biến nhất hiện nay)
 • Tham gia phát triển sản phẩm sử dụng React
 • Phân tích và phát triển các dịch vụ, hệ thống, API để tích hợp hệ thống.
 • Tham gia bảo trì, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện có để đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định.
 • Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Có 6 - 12 tháng kinh nghiệm về Node JS, React
 • Hiểu được sự phát triển phần mềm trọn vòng đời, từ yêu cầu đến triển khai
 • Có thể sử dụng các ngôn ngữ sau là một lợi thế: PHP,....
 • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL,...)
 • Có khả năng xây dựng RESTful API và ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng Graph API.

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Làm việc với Magento 1 platform PHP về thương mại điện tử
 • Làm việc với RestAPI và graphQL (2 chuẩn API phổ biến nhất hiện nay)
 • Tham gia phát triển sản phẩm sử dụng React
 • Phân tích và phát triển các dịch vụ, hệ thống, API để tích hợp hệ thống.
 • Tham gia bảo trì, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện có để đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định.
 • Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.