Lao Động Phổ Thông

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • sản xuất gia công cơ khí  , khung kim loại nội thất , hàn,nhám, đánh bóng

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • lao động nam có sức khỏe tuổi từ 18 đến 40

Lợi ích & Trách nhiệm

  • tham gia đầy đủ cac chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật ( bảo hiểm.....)
  • tiền thưởng , lễ tết, lương tháng 13
  • các phụ cấp khác : chuyên cần, nhà trọ....


Tuyển dụng khác của công ty