Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • Thiết kế bên mảng kiến trúc, kết cấu nhà xưởng làm việc tại văn phòng Bình Dương
  • Vẽ kết cấu bóc tách khối lượng tính dự toán
  • Tính kết cấu bằng phần mềm Sap Etab

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • Am hiểu dự toán công trình
  • Thành thạo các phần mềm liên quan

Lợi ích & Trách nhiệm

  • Tất cả những quyền lợi do nhà nước quy định và những quyền lợi khác do công ty đặt ra
  •