Kỹ Sư Dự Toán

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  •  Bốc tách khối lượng, lập dự toán thiết kế công trình
  • ·         Kiểm tra khối lượng đơn giá dự toán thiết kế kiến nghị trước khi đấu thầu
  • ·         Kiểm tra khối lượng, đầu mục, đơn giá công trình đấu thầu
  • ·         Kiểm tra khối lượng phát sinh, hồ sơ thanh quyết toán, Lập, điều chỉnh dự toán đấu thầu các công trình dân dụng có vốn ngân sách nhà nước.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • - Đọc thành thạo bản vẽ xây dựng
  • Sử dụng được phần mềm Autocard, G8
  • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành XDDD, chuyên ngành liên quan

Lợi ích & Trách nhiệm

  • - Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
  • Du lịch hàng năm.
  • Tăng lương theo năng lực được đào tạo chuyên nghiệp.