Hỗ Trợ Điều Phối Giao Nhận

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • Chuẩn bị trước hàng cho shipper
 • Sắp xếp chuyến giao hàng để tối ưu hóa đội Giao nhận
 • Hỗ trợ shipper gọi xác nhận đơn hàng để giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình shipper giao hàng
 • Giám sát, đánh giá kết quả và đôn đốc shipper giao hàng cho kịp yêu cầu của khách
 • Nhập dữ liệu chính xác và rõ ràng vào hệ thống công ty
 • Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • ƯU TIÊN NAM
 • Nhận sinh viên năm 3 - 4 hoặc mới ra trường

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Tiền lương:
 • 2,5 - 3,5 triệu
 • Thời hạn thực tập 3 - 6 tháng