Giáo Viên Thỉnh Giảng Tiếng Anh

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

  • Giảng dạy Anh văn không chuyên cho sinh viên các hệ đào tạo.
  • Giảng dạy Anh văn ngắn hạn.
  • Thời gian giảng dạy linh động.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 3 năm. 
  • Giao tiếp tốt

Lợi ích & Trách nhiệm

  • Xe đưa rước giáo viên từ Tp Hồ Chí Minh
  • Được tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng thực tế.
  • Có chính sách, chế độ bổng lộc cho Giảng viên hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nhiệm vụ được giao.