Chuyên Viên Pháp Chế Tphcm

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý .
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký giấy phép kinh doanh
 • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết
 • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn.
 • Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước
 • Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
 • Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Luật
 • Có khả năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Tham gia BHXH, BHYT, . . . theo quy định pháp luật Việt Nam
 • Review 1 năm 2 lần
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 • Chế độ Bonus theo tháng/ quý/ năm
 • Du lịch công ty hàng năm
 • Trợ cấp khi đi công tác