Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • 1. Chức danh: Chỉ huy trưởng công trình Thủy Lợi.  
 • 2. Nhiệm vụ chính
 • Tổ chức công tác quản lý điều hành chung của công trường bao gồm (xây dựng đề xuất triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường.
 • Điều hành toàn bộ hoạt động thi công trên công trường. Thực hiện và hoàn thành các công trình đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng và ATLĐ.
 • Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (Tài chính, nhân lực, vật tư thiết bị. . . ). .
 • Phân công nhiệm vụ, phân cấp theo các chức danh chuyên môn tại công trường. Lập kế hoạch, thiết lập hệ thống báo cáo tại công trường. Hệ thống hóɑ hồ sơ lưu trữ tại công trường. Ϲơ chế hội họp, trɑo đổi thông tin. Ϲông tác đối ngoại.
 • Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Nam tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi.
 • Có khả năng tổ chức thi công, lãnh đạo công nhân tốt.
 • Có kiến thức chuyên môn, đã từng làm chỉ huy trưởng công trình nhóm C hoặc tương đương tối thiểu 3 năm.  
 • Kỹ năng quản lý nhân viên tốt. ;
 • Chủ động, nhiệt tình trong công việc;

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Phúc lợi:
 • Đầy đủ quyền lợi theo quy định
 • Tăng lương theo năng lực
 • Du lịch hàng năm
 • Đào tạo chuyên nghiệp
 • Đầy đủ chế độ phúc lợi khi tham gia công đoàn


Tuyển dụng khác của công ty