Cán Bộ Nghiệp Vụ

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • Sắp xếp điều phối nhân lực, đào tạo cán bộ nhân viên bảo vệ thực hiện các quy định về an ninh an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và quản lỹ các phát sinh khủng hoảng, thảm họa xảy ra với con người, tài sản cơ sở vật chất với các mục tiêu trong toàn công ty 
 • Quản lý giám sát dịch vụ an ninh an toàn mục tiêu theo quy định của công ty 
 • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch phòng nghiệp vụ, giám sát an ninh theo hướng hoạt động của công ty 
 • Soạn thảo các văn bản giấy tờ của công ty, xây dựng, phê duyệt các phương án bảo vệ cho các mục tiêu bảo vệ của công ty
 • Điều hành nhân lực, giám sát cán bộ nhân viên làm việc tại các mục tiêu của công ty theo quy định quy trình an ninh bảo vệ, an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Phòng ngừa không để xảy ra rủi ro về tài sản của công ty cũng nhue của đơn vị chủ quản.
 • Đóng vai trò tiếp nhận bất kỳ ý tưởng đề xuất liên quan tới an ninh bảo vệ trong toàn hệ thống bảo vệ của công ty.
 • Phối hợp với đơn vị chủ quản, phòng ngừa giám sát an ninh chống rủi ro ở mức cao nhất.
 • Thực hiện các công việc khác do BGĐ giao.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Bằng cấp chuyên nghiệp, chuyên môn: chứng chỉ có liên quan đến công ty bảo vệ, tốt nghiệp trung cấp trở lên
 • KINH NGHIẸM: -3 năm làm trong các công ty bảo vệ chuyên nghiệp có khả năng truyền thụ, đào tạo
 • Nắm vững và dự thảo các quy đinh, quy trình của công ty 
 • Hướng dẫn thực tế hoạt động của phòng nội vụ và các mục tiêu bảo vệ.
 • Có khả năng điều hành, điều phối quản lý các công việc của phòng nghiệp vụ đội trưởng các mục tiêu.

Lợi ích & Trách nhiệm

 • - Nhân viên làm ngày lễ sẽ được hưởng 200%, làm ngày tết sẽ được hưởng 300%. Nhân viên làm từ 12 tháng trở lên sẽ được nghỉ 12 ngày phép nguyên lương.
 • Được hưởng phúc lợi xã hội: thưởng tết dương lịch 1/1, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9, thưởng ngày lễ tết.
 • Tăng lương cơ bản theo thâm niên.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.