Biên Phiên Dịch / Trợ Lý Tiếng Nhật

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 •  Chịu trách nhiệm tư vấn qua mail về thuế và kế toán cho khách hàng FDI (Nhật Bản);
 •  Tìm hiểu và tổng hợp những thông tin liên quan đến kế toán – thuế, luật, kiểm toán;
 •  Chịu trách nhiệm chính trong việc biên/ phiên dịch - sử dụng năng lực Nhật ngữ;
 •  Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp (bao gồm với khách hàng và nội bộ);
 •  Hỗ trợ nhân viên kế toán người Việt trong việc hoàn thành các báo cáo liên quan đến kế toán –thuế bằng tiếng Nhật;

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 •  Làm toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 (8. 00 – 17. 00)
 •  Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên;
 •  Sẵn sàng tìm hiểu kiến thức cơ bản về kế toán và kinh doanh nói chung;

Lợi ích & Trách nhiệm

 •  Cơ hội học tập và trải nghiệm tại môi trường làm việc trẻ và năng động;
 •  Cơ hội làm việc với quản lí người Nhật và khách hàng Nhật;
 •  Được hỗ trợ máy tính xách tay, toàn bộ phí gửi xe, du lịch và kiểm tra sức khỏe hằng năm.