Thực Tập Sinh Kế Toán

Mô tả công việc

  • Trợ giúp kế toán sắp xếp hóa đơn chứng từ.
  • Trợ giúp kế toán ghi chép sổ sách kế toán (bằng phần mềm kế toán).
  • Một số việc có liên quan trực tiếp đến kế toán.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

  • Là sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.
  • Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.
  • Thực tập toàn thời gian trong giờ hành chính tại văn phòng Công ty trong khoảng thời gian ít nhất là 02 tháng.

Lợi ích & Trách nhiệm

  • Thực tập trong môi trường kế toán chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều từ công việc thực tế, qua đó giúp cho sinh viên có điều kiện tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng làm việc của bản thân. Được trợ cấp tiền ăn. Cơ hội được Công ty tuyển dụng sau khi ra trường đối với các bạn sinh viên có năng lực phù hợp. Được ưu tiên giới thiệu tuyển dụng cho khách hàng của Công ty.
  • Sinh viên xem yêu cầu hồ sơ và hình thức nộp hồ sơ tại đây: https://tamnhinviet. vn/chuong-trinh-tuyen-thuc-tap-sinh-ke-toan/