Kế Toán Sản Xuất

Mô tả công việc

 •      Căn cứ đơn đặt hàng, lệnh sản xuất lập kế hoạch sản xuất.
 •     Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động của  quá trình sản xuất.
 •     Định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …
 •   Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
 •     Cuối tháng lập báo cáo dở dang cuối kỳ của các đơn hàng đang sản xuất, báo cáo các đơn hàng đã hoàn thành, báo cáo hàng sai hỏng gửi lên cho bộ phận kế toán tổng hợp.
 •      Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.
 •     Cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận liên quan.
 •     Kết hợp với Quản đốc sắp xếp công nhân thực hiện sản xuất theo kế hoạch, đôn đốc đơn hàng.
 •  -    Báo cáo kế hoạch và kết quả công việc với cấp trên.
 •  

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán.
 • Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc.
 • Sử dụng vi tính thành thạo (excel, phần mềm kế toán)

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hưởng phép năm, lễ tết.
 • Phụ cấp chuyên cần, cơm trưa, xăng xe đi lại.