Đăng ký
Warehouse & Logistic Manager
Công ty CP chế biến Dừa Á Châu
Kế toán tổng hợp - kế toán trưởng
Cn Cty CP ĐT và PT GD TG Kỹ thuật -Tp. CL
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Công ty TNHH King Asian (Thương hiệu Thiên Minh Capital)