Đăng ký
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Công ty TNHH King Asian (Thương hiệu Thiên Minh Capital)
Full Stack Developer
Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến SimiCart
Market Research Intern
Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến SimiCart