Viện Đào Tạo Mở Và Nghiên Cứu Phát Triển - Đh Bình Dương - Jobs Vina
Viện Đào Tạo Mở Và Nghiên Cứu Phát Triển - Đh Bình Dương

504 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành (Cổng Sau Trường Đh Bình Dương)

Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2008 theo chứng nhận số 02/2008/ĐK – KHCN của Sở Khoa học Công Nghệ Bình Dương.
Nghiên cứu khoa học, công nghệ, đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các dịch vụ của hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch thuật.
Đào tạo ngắn hạn các lớp: Bất động sản, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, lập dự toán, kế toán trưởng, kế toán viên chuyên nghiệp, kế toán thuế, Giám đốc điều hành, kỹ năng mềm cho sinh viên, khả năng thuyết trình, giao tiếp xã hội.
Liên kết với nước ngoài tổ chức đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các lớp ngắn hạn do bên đối tác liên kết nước ngoài cấp bằng.
Tổ chức tư vấn du học, giới thiệu đi học nước ngoài.
Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn. Tìm hiểu, điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông, trên cơ sở đó thiết kế chương trình, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.
Tổ chức, kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ công ty:
504 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành (Cổng Sau Trường Đh Bình Dương)
Giáo Viên Thỉnh Giảng Tiếng Anh
account_balance Viện Đào Tạo Mở Và Nghiên Cứu Phát...
place Bình Dương