May Hotel - Jobs Vina
May Hotel

28-30 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1

- Mang hành lý cho khách khi khách check in/ check out.
- Theo sự phân công của cấp trên.
Địa chỉ công ty:
28-30 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1