FRANCHISE ONLINE VIỆT NAM - Jobs Vina
FRANCHISE ONLINE VIỆT NAM

540 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, TP- HCM

- Truyền tải các thông tin tổng quan về mạng xã hội, kinh doanh trên mạng xã hội và xu hướng kinh doanh trên mạng xã hội của các doanh nghiệp hiện nay.
- Truyền tải kiến thức tổng quan về công nghệ và cách thức vận hành của quy trình công nghệ trên các nền tảng: máy tính PC, máy tính Laptop, điện thoại thông minh…
Địa chỉ công ty:
540 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, TP- HCM
Nhân viên kinh doanh
account_balance FRANCHISE ONLINE VIỆT NAM
place TP. HCM