Ct TNHH Đầu Tư Thiên Ân - Jobs Vina
Ct TNHH Đầu Tư Thiên Ân

61A-63A Võ Văn Tần Phường 06 Quận 03

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên An - AA Distribution (AAD) là một công ty phân phối trực tuyến cho ngành công nghiệp FMCG và HOME tại Việt Nam, được thành lập để kinh doanh thương mại điện tử, kho bãi và biên giới chéo.

AAD được hỗ trợ bởi nhóm AAL; có 20 năm kinh nghiệm trong các đối tác hậu cần, 1k + trên toàn cầu và nhà cung cấp SCM duy nhất cho nhà máy sản xuất giày dép tại Việt Nam.
Chúng tôi tự hào đóng góp cho sự thành công của Điện Quang, Huggies, Kotex về phân phối trực tuyến, hoạt động lưu trữ và hiểu biết sâu sắc về thị trường thương mại điện tử.
Địa chỉ công ty:
61A-63A Võ Văn Tần Phường 06 Quận 03
Content Writer
account_balance Ct TNHH Đầu Tư Thiên Ân
place TP. HCM
C&B Executive
account_balance Ct TNHH Đầu Tư Thiên Ân
place TP. HCM