CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH) - Jobs Vina
CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH)

Lô Gi-1, Gi-2, Gi-3 Ccn Đa Nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề sản xuất: chuyên xử lý, tái chế kim loại màu; sản xuất các cấu kiện kim loại, đúc sắt thép, kim loại màu ...
Chúng tôi luôn đi đầu trong các nỗ lực hài hòa giữa môi trường và kinh tế nhằm hướng tới tương lai thịnh vượng và bền vững
Địa chỉ công ty:
Lô Gi-1, Gi-2, Gi-3 Ccn Đa Nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Kế Toán Tổng Hợp
account_balance CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH)
place Bắc Ninh