Công Ty TNHH Xây Dinh - Jobs Vina
Công Ty TNHH Xây Dinh

33 Công Trường An Đông

Chuyên cung cấp kim cương, vỏ xoàn và vàng Italy.
Nhận gia công, thiết kế theo yêu cầu vỏ xoàn
Địa chỉ công ty:
33 Công Trường An Đông
Thợ Nguội Làm Nữ Trang Vàng Cao Cấp
account_balance Công Ty TNHH Xây Dinh
place TP. HCM
Thợ Xi Nữ Trang Vàng Cao Cấp
account_balance Công Ty TNHH Xây Dinh
place TP. HCM
Thợ Sáp Làm Nữ Trang Vàng Cao Cấp
account_balance Công Ty TNHH Xây Dinh
place TP. HCM