CÔNG TY TNHH W&W - Jobs Vina
CÔNG TY TNHH W&W

Đường số 1, KCN AGTEX, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty TNHH W&W, 100% vốn của Mỹ, ngành nghề sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu
Địa chỉ công ty:
Đường số 1, KCN AGTEX, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nhân Viên Merchandiser
account_balance CÔNG TY TNHH W&W
place Đồng Nai
Nhân Viên Y Tá
account_balance CÔNG TY TNHH W&W
place Đồng Nai
Trợ Lý Giám Đốc
account_balance CÔNG TY TNHH W&W
place Đồng Nai