Công Ty Tnhh Quess Corp Việt Nam - Jobs Vina
Công Ty Tnhh Quess Corp Việt Nam

Số 2 Ngô Đức Kế- Phường Bến Nghé- Quận 1

CÔNG TY TNHH QUESS CORP VIỆT NAM
Giám đốc Subrata Kumar Nag Vijay Sivaram Công Ty TNHH Quess Corp Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Địa chỉ công ty:
Số 2 Ngô Đức Kế- Phường Bến Nghé- Quận 1
Telesale
account_balance Công Ty Tnhh Quess Corp Việt Nam
place TP. HCM