Công Ty TNHH Fly High Garment - Jobs Vina
Công Ty TNHH Fly High Garment

17 / 6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Fly High Garment được thành lập ngày 16/07/2018;Mã số doanh nghiệp : 0315165647;Ngành sản xuất chính :Sản xuất và gia công hàng may mặc,hàng dệt gia dung.
Địa chỉ công ty:
17 / 6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Công Nhân May
account_balance Công Ty TNHH Fly High Garment
place TP. HCM