Công Ty Tnhh Dp Systems Electronic Mechanical Technology Việt Nam - Jobs Vina
Công Ty Tnhh Dp Systems Electronic Mechanical Technology Việt Nam

Số 2 Vsip Iia, Đường 11 Vsip Iia, Vĩnh Tân, Tân Uyên

Công ty DP Systems chính thức được thành lập vào ngày 12/1/2015. Là một công ty con của 1 công ty Mỹ và có 5 chi nhánh đã hoạt động hơn 20 năm. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bao là sản xuất thiết bị y tế.
Địa chỉ công ty:
Số 2 Vsip Iia, Đường 11 Vsip Iia, Vĩnh Tân, Tân Uyên
Quản Lý Chất Lượng (QA / Qc)
account_balance Công Ty Tnhh Dp Systems Electronic Mechanical Technology...
place Bình Dương
Nhân Viên Vận Hành Máy CNC
account_balance Công Ty Tnhh Dp Systems Electronic Mechanical Technology...
place Bình Dương
Nhân Viên Bảo Trì Máy CNC
account_balance Công Ty Tnhh Dp Systems Electronic Mechanical Technology...
place Bình Dương