CÔNG TY TNHH ĐÁ QUỐC TẾ - Jobs Vina
CÔNG TY TNHH ĐÁ QUỐC TẾ

19 Đường Số 5, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐÁ QUỐC TẾ
19 đường số 5, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Đại lý, môi giới, đấu giá
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
Địa chỉ công ty:
19 Đường Số 5, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Tổng Hợp Làm Việc Tại Quận 7
account_balance CÔNG TY TNHH ĐÁ QUỐC TẾ
place TP. HCM