Công Ty Quốc Tế Hoàng Gia - Jobs Vina
Công Ty Quốc Tế Hoàng Gia

Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty chúng tôi xác định Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng và là nền tảng để phát triển mặt hàng sơn nước. Trong năm 2006, CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTON QUỐC TẾ đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất 2 triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bột trét mỗi năm, kinh phí đầu tư trên 2triệu USD tại Nhà máy sản xuất: Yên Thành – Phường Biên Giang – Q Hà Đông – TP Hà Nội. Đây là một trong những nhà máy sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Về nguyên liệu sản xuất, áp dụng nguyên tắc kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, hầu hết nguyên liệu sản xuất sơn Newton nhập khẩu từ những tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia)…
Địa chỉ công ty:
Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám Đốc Khu Vực
account_balance Công Ty Quốc Tế Hoàng Gia
place TP. HCM
Giám Đốc Quản Lý Miền Bán Hàng
account_balance Công Ty Quốc Tế Hoàng Gia
place TP. HCM
Giám Đốc Quản Lý Bán Hàng
account_balance Công Ty Quốc Tế Hoàng Gia
place TP. HCM