Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids - Jobs Vina
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

Công Viên Đầm Sen, Số 3 Cổng Hoà Bình, P.3 Quận 11

Chương trình giáo dục trải nghiệm ngoại khóa POKIDS được xây dựng trên nền tảng khoa học về nhận thức, các nguyên lý giáo dục và sư phạm, kết hợp với tâm huyết, kinh nghiệm của đội ngũ sáng lập và cộng sự nhằm mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ.
Địa chỉ công ty:
Công Viên Đầm Sen, Số 3 Cổng Hoà Bình, P.3 Quận 11
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Graphic 2D)
account_balance Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids
place TP. HCM