Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long Hải Vina - Jobs Vina
Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long Hải Vina

64 Bàu Cát 7, P 14, Quận Tân Bình

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các nhà máy xí nghiệp, văn phòng , cao ốc, trường học.....
Địa chỉ công ty:
64 Bàu Cát 7, P 14, Quận Tân Bình
Bảo Vệ Chuyên Nghiệp
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Thời Vụ Tết
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Tại Quận 7
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Giám Sát An Ninh
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Theo Ca
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Thời Vụ Tại Quận 7
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Kiểm Soát Anh Ninh Toà Nhà
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Kiểm Soát An Ninh
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ An Ninh Kv Q7
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Quản Lý Đội Bảo Vệ
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Cán Bộ Nghiệp Vụ
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Thời Vụ (Làm Tết)
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Nhân Viên Giữ Gìn Trật Tự
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Thời Vụ
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Nhân Viên Bảo Vệ Theo Ca
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Nhân Viên Bảo Vệ
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Q7 Bảo Vệ An Ninh
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Bảo Vệ Làm Việc Tại Tphcm
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM
Nhân Viên Cơ Động
account_balance Công Ty Cổ Phần Dv Bảo Vệ Long...
place TP. HCM