Auchan Retail Viet Nam - Jobs Vina
Auchan Retail Viet Nam

AUCHAN building, 3rd floor, No.11, Truong Son St., Ward 15, District 10, HCMC, Viet Nam

Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập vào, bán ra
- Trưng bày hàng hóa hóa theo yêu cầu của GS
- Kiểm tra bảng giá, hàng khuyến mãi, hàng tồn để báo cáo cho GS đặt hàn
Địa chỉ công ty:
AUCHAN building, 3rd floor, No.11, Truong Son St., Ward 15, District 10, HCMC, Viet Nam
[Quận 10] Nhân Viên Thu Ngân
account_balance Auchan Retail Viet Nam
place TP. HCM